За нас

ПАСОСС Ваучер е съвместна разработка на Акредо Технолъджи и ЗЕН Електроникс ООД и е част от програмния пакет ПАСОСС.

Ние имаме дългогодишен успешен опит в разработката на програмни продукти за бизнеса: Работни заплати, Счетоводство, Фактуриране, Складово стопанство, Платежни документи, Интрастат и други.

Ние се стремим да подхождаме персонално към нуждите на всеки клиент.

Имаме опит с адаптиране на софтуера към българското законодателство. При нашата работа използваме японската система Total Quality Control.ЗЕН Електроникс