Представяне

ПАСОСС e-Ваучер е софтуер за издаване на туристически ваучери и улеснява работата, като автоматизира целия документооборот:

 • лесно и бързо генерира туристически договор;
 • създава автоматично туристически ваучер и протокол за самолетeн билет;
 • според нуждите на потребителя, дава възможност за автоматично генериране на проформа-фактура, фактура, приемо-предавателен протокол, сметка;
 • всички създадени електрони документи могат да бъдат изпращани по електронна поща на партньори и клиенти;
 • като платформа за електронни документи, предоставя изключително удобна възможност за едновременна работа на служители от няколко офиса (без ограничения за местоположението), като данните се съхраняват на едно място;
 • осигурява достъп до базата данни и възможност за работа с нея извън офиса, от всяка точка с интернет връзка, без ограничения за местоположението;
 • създаването на документи онлайн пести време както за търсене на издадени туристически ваучер, така и за създаване на нов;
 • богатата база данни може да се използва пълноценно за статистика и изграждане на персонализирано отношение към партньори и клиенти;
 • платформата позволява към нея да бъдат добавени модули по поръчка, според желанието и нуждите на конкретен потребител;
 • екип ПАСОСС осигурява денонощен сервиз и непрекъсната поддръжка на платформата;
 • Флексо студио ще се погрижи да интегрира в ПАСОСС е-Ваучер по най-удобния начин, всеки бизнес процес, който е важен във вашата работа.

Специално предложение:

При предплащане на абонаментен план LUXE за една година, получавате пълната функционалност на ПАСОСС е-Ваучер с отстъпка 50%.

Валидност на предложението: 16 юни 2016 г.

Научи повече...

Какъв продукт e ПАСОСС е-Ваучер?
Чрез него можете електронно да създавате, отпечатвате и изпращате туристически ваучери на два езика – български и английски. ПАСОСС е-Ваучер е съобразен с българското законодателство. Може да добавите свое лого и печат, с които да се отпечатват ваучерите.

В какъв формат са електронните ваучери?
Електронните ваучери представляват файлове в PDF формат (файлове с разширение .pdf). Форматът PDF (Portable Document Format) е специален файлов формат за преносими документи. Файловете с разширение .pdf са с фиксирано съдържание и оформление. Текстовото и графично съдържание на PDF файловете е трудно да бъде променяно. Когато се отпечатва върху хартия, съдържанието на PDF файла запазва форматирането си и изглежда по същия начин, както изглежда и в електронния си формат.

Как клиентите ще получават ваучерите си?
Ваучерите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път. След като създадете електронния ваучер, можете веднага от Вашия акаунт в системата да го изпратите на e-mail на Ваш партньор или клиент във вид на PDF файл.

Как се следят номерата на ваучерите при повече от един офис и/или потребител?
Ако имате повече от един офис, дори и в различни градове, можете да издавате отвсякъде ваучери в реално време без да следите номера и кочани, тъй като реално всички работят в една система. Системата следи автоматично да няма повтарящи се номера на ваучери. Във всеки един момент може да видите какви ваучери са издадени от всеки служител.

Необходимо ли е специално обучение за работа с ПАСОСС е-Ваучер?
Интерфейсът на системата е изчистен, с проста и ясна навигация до отделните секции. Информацията в акаунтите е прегледно подредена. Работи се леко и интуитивно без да е необходимо някакво специално обучение. При възникнали въпроси винаги може да потърсите съдействие от нас.

Как мога да започна работа с ПАСОСС е-Ваучер?
Можете да започнете работа веднага като създадете нов акаунт в системата.

Примери за предимствата за работа с ПАСОСС е-Ваучер спрямо отпечатани бланки:

Изготвяне на туристически ваучер и изпращане му на Ваш партньор:

  ПАСОСС е-Ваучер   Отпечатана бланка
1. Електронно въвеждане на ваучер 1. Въвеждане на ваучер върху бланка
2. Изпращане на ваучера чрез функция на ПАСОСС е-Ваучер 2. Сканиране на ваучера
    3. Създаване на ново писмо
    4. Избиране на сканиран документ
    5. Изпращане на ваучера