Често задавани въпроси

Какъв продукт e ПАСОСС Ваучер?
Чрез него можете електронно да създавате, отпечатвате и изпращате туристически ваучери на два езика – български и английски. ПАСОСС Ваучер е съобразен с българското законодателство. Може да добавите свое лого и печат, с които да се отпечатват ваучерите.

В какъв формат са електронните ваучери?
Електронните ваучери представляват файлове в PDF формат (файлове с разширение .pdf). Форматът PDF (Portable Document Format) е специален файлов формат за преносими документи. Файловете с разширение .pdf са с фиксирано съдържание и оформление. Текстовото и графично съдържание на PDF файловете е трудно да бъде променяно. Когато се отпечатва върху хартия, съдържанието на PDF файла запазва форматирането си и изглежда по същия начин, както изглежда и в електронния си формат.

Как клиентите ще получават ваучерите си?
Ваучерите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път. След като създадете електронния ваучер, можете веднага от Вашия акаунт в системата да го изпратите на e-mail на Ваш партньор или клиент във вид на PDF файл.

Как се следят номерата на ваучерите при повече от един офис и/или потребител?
Ако имате повече от един офис, дори и в различни градове, можете да издавате отвсякъде ваучери в реално време без да следите номера и кочани, тъй като реално всички работят в една система. Системата следи автоматично да няма повтарящи се номера на ваучери. Във всеки един момент може да видите какви ваучери са издадени от всеки служител.

Необходимо ли е специално обучение за работа с ПАСОСС Ваучер?
Интерфейсът на системата е изчистен, с проста и ясна навигация до отделните секции. Информацията в акаунтите е прегледно подредена. Работи се леко и интуитивно без да е необходимо някакво специално обучение. При възникнали въпроси винаги може да потърсите съдействие от нас.

Как мога да започна работа с ПАСОСС Ваучер?
Можете да започнете работа веднага като създадете нов акаунт в системата.